2023 оны жилийн эцсийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан

A- A A+
2023 оны жилийн эцсийн  гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний тайлан