Иргэний бүртгэлийн сар бүрийн тоон мэдээ 3-р сар

A- A A+
Иргэний бүртгэлийн сар бүрийн тоон мэдээ 3-р сар