ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА

A- A A+
ХУУЛИЙН ТӨСӨЛД САНАЛ АВЧ БАЙНА
Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас “Нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга”-ын төслийг боловсруулсан.
Энэ төсөл нь нийтийн зориулалттай орон сууцны байшингийн дундын өмчлөлийн эд хөрөнгийн менежментийг боловсронгуй болгох, Сууц өмчлөгчдийн холбоо (СӨХ)-ны үйл ажиллагааг сайжруулж, ил тод болгох, иргэд, оршин суугчдад тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх, тэдний эрүүл, аюулгүй, ая тухтай орчинд ажиллаж, амьдрах нөхцөлийг бүрдүүлэх зорилготой.
Тус хуулийн төсөлтэй танилцаж, саналаа өгөх боломжтой бөгөөд доорх холбоосоор орно уу.