Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ирж ажиллав.

A- A A+
Зөвлөн туслах ажлын хэсэг ирж ажиллав.

2025 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн төрийн албан хэрэг хөтлөлт монгол бичиг болон крилл бичгээр хослон хөтлөгдөж эхлэх бэлтгэл ажлын талаарх зөвлөн туслах ажлын хэсэг ирж ажиллав.