ХҮНДЛЭЛ_ХАМГИЙН_ТОД_ГЭРЭЛ

A- A A+
ХҮНДЛЭЛ_ХАМГИЙН_ТОД_ГЭРЭЛ

Улсын бүртгэлийн байгууллага “Жендэрт суурилсан хүчирхийлэлтэй тэмцэх 16 хоногийн аян”-ы хүрээнд “Хүндлэл бол хамгийн тод гэрэл” уриан дор нэгдэж байна.