НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

A- A A+
НЭЭЛТТЭЙ ХААЛГАНЫ ӨДӨРЛӨГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ.

2023 оны 11 дүгээр сарын 28-ны өдөр Улсын бүртгэлийн хэлтсээс Баян-Өндөр суманд нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгууллаа. тус өдөрлөгийн үеэр иргэдэд Улсын бүртгэлийн байгууллагын үйл ажиллагааг сурталчилж бүртгэлийн үйлчилгээг нэг дороос түргэн шуурхай авах нөхцөл боломжийг бүрдүүлэх зорилгоор Эд хөрөнгө, хуулийн этгээдийн улсын бүртгэл, Иргэний улсын бүртгэлийн үйлчилгээг үзүүлэв. Хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 5 иргэнд зөвлөгөө мэдээлэл өгч, Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн чиглэлээр 40 гаруй иргэдэд мэдээлэл зөвлөгөө өгснөөс газар өмчлөх эрхийн 13 мэдүүлэг, үл хөдлөх эд хөрөнгийн 5 мэдүүлэг, бэлэглэх гэрээ 5, худалдах худалдан авах гэрээ 2, эд хөрөнгийн өөрчлөлтийн бүртгэл 6, зээлийн гэрээ дусгавар болгох 2 үрэгдүүлсэн гэрчилгээ 1, Иргэний улсын бүртгэлийн чиглэлээр 59 иргэнд мэдээлэл зөвлөгөө өгснөөс 38 иргэний үндэсний энгийн цахим гадаад паспортын захиалга хүлээн авч ажиллав.