Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар сургалт оров

A- A A+
Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хуулиар сургалт оров
Хэлтсийн нийт алба хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн тухай хууль”-аар хэлтсийн дарга Б.Цэдмаа сургалт хийж, шалгалт авч ажиллав.
Мөн аймгийн Тагнуулын хэлтсийн МАБайдлын ажилтан Ч.Ууганбаяр “Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль”, “Кибер аюулгүй байдлын тухай хууль”-аар тус тус сургалт мэдээлэл хийлээ.