ИРгэн болон байгууллагын ёс зүйн сургалт

A- A A+
ИРгэн болон байгууллагын ёс зүйн сургалт

2023 оны 10 дугаар сарын 19-ний өдөр Иргэний болон байгууллагын ёс зүй болон ёс суртахууны талаар Залуусын илч ТББ-ын тэргүүн Б.Батнэргүй сургалт орлоо.