Өглөөний цагийг өөрийн мэдлэгт

A- A A+
Өглөөний цагийг өөрийн мэдлэгт

“Өглөөний цагийг өөрийн мэдлэгт” бид бүхэн 7 хоног бүрийн 1 өдрийг өглөө эртлэн сурах хөгжихөд зориулдаг билээ. Энэ удаа аймгийн Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Улаан загалмайн нийгэмлэгээс сургалт мэдээлэл хийв.