Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023 онд 2340 иргэнд үндэсний энгийн гадаад паспорт олгоод байна.

A- A A+
Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023 онд 2340 иргэнд үндэсний энгийн гадаад паспорт олгоод байна.

Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь 2023 онд 2340 иргэнд үндэсний энгийн гадаад паспорт олгоод байна.