Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны нөхөн сонгууль

A- A A+
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны нөхөн сонгууль
Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны нөхөн сонгуулийг зохион байгуулахтай холбоотойгоор зарим аймаг, нийслэлийн нутаг дэвсгэр /баг, хороо/-ийн хэмжээнд шилжин суурьших хөдөлгөөнийг 2023 оны 04 дүгээр сарын 19-ний өдрөөс сонгуулийн санал авах өдрийг дуустал түр зогсоолоо.
Иргэн Та Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын 2023 оны нөхөн сонгуулийн сонгогчдын нэрийн жагсаалт дахь өөрийн мэдээлэлтэй https://election.burtgel.gov.mn хаягаар танилцах боломжтой.