Өвөрхангай аймаг дахь Политехникийн коллежийн багш, ажилчид, оюутнуудад тоон гарын үсэг олгож, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн танилцуулга хийж ажиллалаа

A- A A+
Өвөрхангай аймаг дахь Политехникийн коллежийн багш, ажилчид, оюутнуудад тоон гарын үсэг олгож, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн танилцуулга хийж ажиллалаа
Өвөрхангай аймаг дахь Политехникийн коллежийн багш, ажилчид, оюутнуудад тоон гарын үсэг олгож, Цахим гарын үсгийн тухай хуулийн танилцуулга хийж ажиллалаа☑️☑️☑️
Монгол улсын 16 насанд хүрсэн иргэн та харьяалал харгалзахгүй, өөрт ойр байрлах улсын бүртгэлийн нэгжээс тоон гарын үсгээ үнэ төлбөргүй аваарай!