Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд харьяалал харгалзахгүй бүртгүүлэх боломжтой боллоо

A- A A+
Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлд харьяалал харгалзахгүй бүртгүүлэх боломжтой боллоо

Нийслэлийн Баянгол, Баянзүрх Сонгинохайрхан, Сүхбаатар, Хан-Уул, Чингэлтэй дүүргийн нутаг дэвсгэрт оршин байгаа

үл хөдлөх эд хөрөнгийн дараах төрлийн бүртгэлүүдийг дээрх 6 дүүргийн улсын бүртгэлийн хэлтэст харьяалал

харгалзахгүйгээр бүртгүүлэх боломжтой боллоо.