АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЛАА

A- A A+
АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЛАА
АЙМГИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ТООН ГАРЫН ҮСГЭЭ АВЛАА
Тус газрын хүсэлтээр аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтсийн албан хаагчид очиж албан хаагчдад тоон гарын үсэг олгох ажлыг зохион байгууллаа.
 Улсын бүртгэлийн хэлтсийн дарга Б.Цэдмаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль болон тоон гарын үсгийн ач холбогдлын талаар товч мэдээлэл хийлээ.
2022.09.12