ГЭРЭГЭ КИОСК төлбөр тооцооны цахим машиныг суурилууллаа.

A- A A+
ГЭРЭГЭ КИОСК төлбөр тооцооны цахим машиныг суурилууллаа.
Төрийн үйлчилгээний 70 хувийг улсын бүртгэлийн байгууллага иргэдэд хүргэж байгаа гэсэн албан ёсны тооцоо судалгаа бий.
Манай бүртгэлийн байгууллагад нэн тэргүүнд хэрэгцээтэй, тулгамдсан асуудал бол иргэд заавал банкинд очихгүйгээр
үйлчилгээний хөлсөө төлөх юм.
Бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн, шуурхай, шууд авах нөхцлийг бүрдүүлж Өвөрхангай аймгийн Засаг дарга А.Ишдорж ийн
дэмжлэгээр ГЭРЭГЭ КИОСК төлбөр тооцооны цахим машиныг суурилууллаа.