Улсын бүртгэлийн цаасан эх нотлох баримт нь нэн үнэт баримтын төрөлд хамаардаг

A- A A+
Улсын бүртгэлийн цаасан эх нотлох баримт нь нэн үнэт баримтын төрөлд хамаардаг