Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах тухай

A- A A+
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг зохион байгуулах тухай

Тус хэлтэс нь Иргэний бүртгэл, Эд хөрөнгийн эрхийн бүртгэл, Хуулийн этгээдийн бүртгэлээр Аймгийн ГХБХБГазартай хамтран Төрийн үйлчилгээний

нэгдсэн төвд 2021 оны 12 сарын 03-ны өдөр зохин байгуулана. Иргэд, Аж ахуй нэгж байгууллагуудыг мэдээ мэдээлэл, бүртгэлийн үйлчилгээг түргэн

шуурхай авах боломжоор хангах тул идэвхитэй хамрагдан үйлчлүүлэхийг урьж байна.