Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгөх иргэдийн тоог 6-р сарын 5-нд эцсийн байдлаар гаргана

A- A A+
Ерөнхийлөгчийн сонгуульд саналаа өгөх иргэдийн тоог 6-р сарын 5-нд эцсийн байдлаар гаргана