Сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг шалган, гэрчилгээжүүллээ

A- A A+
Сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг шалган, гэрчилгээжүүллээ

Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2021 оны ээлжит сонгуулийн бэлтгэл ажлын хүрээнд Сонгуулийн автоматжуулсан системийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.2.1 дэх хэсэгт “сонгуулийн автоматжуулсан систем, түүний техник хэрэгсэл, программ хангамжийг зохих журмын дагуу гэрчилгээжүүлэх” гэж заасны дагуу  2021 оны 4 дүгээр сарын 23-ны өдөр сонгогчийн ирц бүртгэлийн программ хангамжийг Тагнуулын ерөнхий газар, Сонгуулийн ерөнхий хороо, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газрын хамтарсан Ажлын хэсэгт шалгуулж, гэрчилгээжүүлэх ажлыг  зохион байгууллаа. 

Тус арга хэмжээнд Сонгуулийн ерөнхий хороо, Тагнуулын ерөнхий газар, Цагдаагийн ерөнхий газар, Харилцаа холбоо, мэдээллийн технологийн газар, Улсын бүртгэлийн ерөнхий газрын холбогдох албаны хүмүүс оролцож, улс төрийн нам эвсэл, төрийн бус байгууллагын төлөөлөл энэхүү үйл ажиллагаанд хөндлөнгийн хяналт тавьж оролцлоо.