2021 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан

A- A A+
2021 оны 2-р сарын төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан