Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь "ЦАХИМ ТУСЛАГЧ"

A- A A+
Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь

Улсын бүртгэлий ерөнхий газраас 2021 оныг "ЦАХИМ ШИЛЖИЛТИЙН ЖИЛ" болгон зарласантай холбогдуулан Өвөрхангай аймгийн Улсын бүртгэлийн хэлтэс нь "ЦАХИМ ТУСЛАГЧ" булан нээгээд байна. Энэхүү үйлчилгээ нь Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн систем https://e-mongolia.mn/ цахим хуудсаар дамжуулан Улсын бүртгэлийн 26 төрлийн лавлагаа, үйлчилгээг газар дээрээс нь авах;

Мөн хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн үүсгэн байгуулагдах баримт бичгийн өөрчлөлтийг иргэн өөрөө боловсруулалт хийн, бүртгүүлэх боломжтой юм.

Энэхүү үйлчилгээг нэвтрүүлснээр төрийн үйлчилгээг хурдан шуурхай болгож, шат дамжлагыг багасгаснаар COVID-19 цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авч ажиллаж байна.