Зээлийн болон барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

A- A A+
Зээлийн болон барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд бүртгүүлэх

Зээлийн болон барьцааны гэрээг улсын бүртгэлд хэрхэн бүртгүүлэх болон Монголын ипотекийн корпорацийн барьцаанд байгаа үл хөдлөх эд хөрөнгийг барьцаанаас чөлөөлөх талаар.

Эд хөрөнгийн эрхийн улсын бүртгэлийн газрын лавлах утас: 7011-3539, 7011-3239