Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч гэж хэн бэ? Хэрхэн тогтоох вэ

A- A A+
Хуулийн этгээдийн эцсийн өмчлөгч гэж хэн бэ? Хэрхэн тогтоох вэ